AVFALLSHANTERING

På Mäntyrantas område sköts avfallshanteringen på följande sätt:

- All form av glas (med och utan pant) bör föras till receptionen.

- All form av metall och burk (med och utan pant) bör föras till receptionen.

- Kartong och papper bör föras till kartonginsamlingen som finns vid receptionen.

- Använda batterier bör föras till receptionen.

På området finns tre (3) metalltunnor avsedda endast för aska. På området finns nio (9) 600 liters svarta soptunnor för allmänna sopor och alla andra sopor som inte är nämnda ovan. Av dessa soptunnor är fyra (4) belägna på stugområdet och fyra (4) är i direkt anslutning till caravanområdets servicebyggnad. En (1) stor soptunna för allmänna sopor finns i närheten av receptionen. Soptunnorna töms torsdagar eller fredagar.

Det finns lämpliga sopkorgar i bastu- och servicebyggnaderna samt vid grillstugan. Kunderna ansvarar för egna tomma glas- och metallflaskor samt burkar genom att föra dessa till receptionen.

Mäntyranta är känd för sin städighet - med orsak!