SÄKERHET 

Mäntyrannan Lomakylä följer en av räddningslagen definierad räddningsplan.

Personalen får årligen en skolning i säkerhetsrelaterade frågor enligt räddningsplanens anvisningar.

Vid kritiska och akuta situationer, ring alltid först: 112

Receptionens telefonnummer:        (FIN): 0400 277 077 (INT): +358 400 277 077

                                                           (FIN): 013 374 153 (INT): +358 13 374 153

Mäntyrannan Lomakyläs adress:    Väärämäentie 43

                                                            59800 KESÄLAHTI

Områdets ägare:                                Jukka Laukkanen

                                                            (FIN): 050 5523 235 (INT): +358 50 5523 235

För att motarbeta en eventuellt hotande brandfara finns det på området fem (5) gröna 200 liters vattenbehållare för brandsläckning inklusive hinkar samt tio (10) brandsläckare.

Vattenbehållare för brandsläckning:

En (1) grön vattenbehållare för brandsläckning finns strax intill servicebyggnaden på stugområdet.

En (1) grön vattenbehållare för brandsläckning finns i närheten av grillstugan.

Tre (3) gröna vattenbehållare för brandsläckning finns runt på det stora caravanområdet.

Brandsläckare:

En (1) röd brandsläckare finns på receptionens yttervägg.

En (1) röd brandsläckare finns på svitens yttervägg.

Två (2) röda brandsläckare finns på ytterväggen av servicebyggnaden på caravanområdet.

En (1) röd brandsläckare finns på sommarkökets yttervägg.

En (1) röd brandsläckare finns på bakväggen av bastu nr 3.

En (1) röd brandsläckare finns på bakväggen av bastu nr 2.

En (1) röd brandsläckare finns på vedskjulets yttervägg.

En (1) röd brandsläckare finns på ytterväggen av servicebyggnaden på stugområdet.

En (1) röd brandsläckare finns på bakväggen av stuga nr 3.

Det finns en ljusgrön livbåt på Mäntyrantas stora strand. Båten är märkt med texten "PELASTUSVENE". I livbåten finns åror och båtens bottenplugg.

Livbojar finns på ytterväggen av bastu nr 1 och bastu nr 3.

I receptionen finns tillbehör för första hjälpen.