BASTU 

Bastubyggnaderna (3 st.) är avsedda för fyra personer (bastu nr 1), sex personer (bastu nr 2) eller upp till tio personer (bastu nr 3). Alla bastubyggnaderna finns vid Mäntyrantas stora simstrand, där du kan uppleva oförglömliga solnedgångar!

Det unikt rena vattnet som används i bastun pumpas med elpump från Puruvesi-sjön. I Mäntyranta tas ytvattenprov fyra (4) gånger om sommaren. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen är vattenvärdena för Puruvesi exceptionellt bra - till och med bättre än för flaskvatten som kan köpas i matbutiken. Resultaten från vattenproven finns på receptionens infotavla.

Alla våra bastun eldas med ved. Mäntyrantas personal sköter om uppvärmningen för bastu nr 2 och bastu nr 3. Personalen eldar även bastu nr 1 till en början, men kunden tillägger själv ved i bastuugnen under badandet eftersom ugnen är inne i bastuutrymmet. I bastu nr 1 och bastu nr 2 finns i samband med bastuugnen en vattengryta som uppvärms i samma process. I bastu nr 3 finns en WC och två duschar samt en varmvattenberedare som fungerar med elektricitet. Bastu nr 3 lämpar sig bäst för familjer med småbarn samt personer med fysisk funktionsnedsättning.

Alla bastubyggnaderna ommålades och renoverades i maj 2016. I Mäntyranta fäster vi mycket uppmärksamhet vid eldandet och städigheten av basturna. Tack vare detta har vi fått väldigt positiv respons av våra kunder under årens lopp.